Administratorem portalu co-gdzie-kiedy.info jest :
Open-Concept

ul. Gubałówka 200

34-500 Zakopane

nip 736 100 57 49

regon 490505134

tel . 787779250, 18 8880038 zwany dalej Administratorem.


Administrator udostępnia swoim użytkownikom możliwość korzystania z Portalu, który jest miejscem wymiany informacji, komentarzy i myśli na tematy związane z możliwościami spędzenia czasu wolnego .


Użytkując portal należy przestrzegać następującego regulaminu:


1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na portalu. Publikowanie treści jest możliwe po bezpłatnym zalogowaniu.


2. Administrator nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników firmom, czy osobom prywatnym z wyjątkiem danych przekazanych przez użytkownika w celu publikacji. Osoby, które dokonały rejestracji w serwisie, wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich danych w celach administracyjnych oraz danych przekazanych przez użytkownika w celu publikacji.


3. Administratorem danych osobowych jest Open-Concept. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie przez każdego Użytkownika, w celu realizacji założeń portalu. Każdemu Użytkownikowi portalu, który poda swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.


4. Wszystkie dane są szyfrowane w bazie danych i dostępne tylko dla administratora serwisu oraz pracowników technicznych , z wyjątkiem danych przekazanych do publikacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do przekazania wszelkich znanych nam informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z publikacjami na portalu.


5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu postów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób, oraz naruszające ciszę wyborczą itp.


6. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach portalu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etyki.


7. Na portalu obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów.


8. Na portalu cenimy godność innych użytkowników zabronione jest wyśmiewanie i nie obrażanie innych użytkowników. Teksty obraźliwe dla innych Użytkowników portalu będą usuwane a ich autor zostanie ostrzeżony, w razie dalszego naruszania regulaminu może zostać usunięty z portalu.


9. Udostępnianie oraz prośba o udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, książki, multimedia i inne) jest zabronione. Dostęp do źródła takich informacji będzie kasowany, a Użytkownik notorycznie łamiący ten punkt regulaminu i propagujący tego typu informacje podlega procedurze upomnień.


10. Administrator portalu ma prawo do kontrolowania treści ogłoszeń i ich modyfikowania, a nawet do usuwania z portalu.


11. Użytkownicy ponoszący odpowiedzialność za łamanie prawa oraz postanowień regulaminu mogą być łącznie z ich postami usuwani z portalu.


12. Należy zakładać ogłoszenia w odpowiednich dla nich działach. Ogłoszenia założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez administratora lub usuwane.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na tej stronie.